lunes, 16 de enero de 2017

Que us sembla aquesta glossa del nostre company Felip Munar ?

EL LLENGUATGE TAMBÉ ÉS SEXISTA
Jo som dona i mallorquina 
i el llenguatge em confon; 
“ses coses són tal com són” 
i la cosa queda fina. 

Ho deim sense consciència, 
fa temps immemorial; 
ja convé que aquest cabal 
tengui arreu més presència. 

Si li dius a un home ca 
serà llest i eixerit; 
si a la dona cussa has dit 
pensa que molt mal li fa. 

Serà valent i arriscat 
si ell és aventurer
l’aventurera ja té 
la creu que li han posat. 

Un qualsevol és quisvulla 
una “qualsevola” és puta; 
la llengua fa aquella ruta 
quan el cervell ens embulla. 

Si dius home de carrer 
el poses dalt de la trona; 
si això ho dius de la dona 
molt de mal li podràs fer. 

Un home públic sempre és 
personatge prominent; 
si dius pública amb accent 
a ella la fas un no res. 

Si dius home de la vida 
el fas amb experiència; 
si és dona la referència
de puta li prens la mida.
El “puto” amo sempre fa 
tot allò que li ve en gana; 
i si és puta na Joana 
tothom sabrà com li va. 

Un heroi és bona gent, 
i l’heroïna la mata; 
quan el mot a pics esclata 
cerca un nou argument. 

Quan un home és atrevit 
té una forma exquisida, 
però si ella és atrevida 
creu-me, ja està tot dit. 

És intel·ligent i hàbil  
si un jove queda fadrí
si és fadrina pot complir 
la papereta d’inhàbil. 

El gran Déu va crear el món, 
ella és sols una mestressa; 
quan xerres de la deessa 
la cultura ja es confon. 

El sogre, pare polític, 
la sogra, una bruixa és, 
i aquí queda ben palès 
que el masculí és proclític. 

Això sols és un exemple 
del camí que hi ha per córrer; 
tant si dus pamela o gorra 
la llengua esdevé un temple. 

Jo no vull ser cap defecte, 
la llengua és una virtut: 
si no vols ser menystingut 
parla sempre amb respecte.

Felip Munar  i Munar

“Menció especial” en el primer concurs de gloses sobre la violència masclista organitzat per l’Ajuntament d’Alaró i el Consell de Mallorca.